7 triệu USD

Tranh chấp quyết liệt 5,7 triệu USD
Tranh chấp quyết liệt 5,7 triệu USD
  • 7 triệu USD
  • 30 tháng 6, 2011

Tranh chấp giữa chủ đầu tư dự án và nhà thầu đã kéo dài hơn một năm rưỡi nhưng vẫn chưa có hồi kết, dù Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo.   Ngày 15-3, Công ty Cổ phần BOO ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật