Các phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình

Hiện nay, theo hướng dẫn của Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư 18/2008/TT-BXD ngày 6/10/2008 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư 05/2007/TT-BXD có thể liệt kê ra đây một số phương pháp xác định chi phí xây dựng như sau:1. Phương pháp xác định chi phí xây dựng theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình

2. Phương pháp xác định chi phí xây dựng theo suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư

3. Phương pháp xác định chi phí xây dựng theo số liệu của các công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật tương tự đã thực hiện


4. Phương pháp xác định chi phí xây dựng theo tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá tương ứng (theo Thông tư 18/2008/TT-BXD


5. Phương pháp xác định chi phí xây dựng theo định mức tỷ lệ

6. Phương pháp kết hợp.


Bạn đọc có thể tham khảo một số ý kiến của các thành viên trên diễn đàn Giaxaydung.vn về phương pháp số 4 đã được đề cập trong thông tư 18/2008/TT-BXD tại đây.


Giá Xây Dựng
  • TAG :

Danh mục

Loading...