Các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
  • Các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
  • 28 tháng 6, 2011

Danh sách các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. 1.     Luật đấu thầu số 61/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội. 2.     Luật Xây dựng số ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật