Chống đút lót trong đấu thầu

Giữa tháng 11-2007, Quốc hội Liên minh châu Âu đã thông qua Chỉ thị về mua hàng hóa hay dịch vụ của cơ quan nhà nước.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu có thời hạn 24 tháng để đưa văn bản mới này vào hệ thống pháp luật từng nước.Chỉ thị nêu trên nhằm chống tệ nạn lo lót để được trúng thầu. Nội dung chủ yếu của chỉ thị như sau: Cho phép các doanh nghiệp tham gia đấu thầu bị thua được quyền khiếu nại nếu phát hiện đơn vị trúng thầu có những hành vi mờ ám như hối lộ, mua chuộc.Sau khi đấu thầu, dù đã xác định đơn vị trúng thầu nhưng bên đại diện cơ quan nhà nước vẫn phải đợi tối thiểu 10 ngày mới được ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu nhằm có thời gian cho những người không trúng thầu tố cáo khi cần thiết.

Trường hợp vi phạm quy định về quyền khiếu nại của các doanh nghiệp không trúng thầu, tòa án quốc gia phải tuyên bố vô hiệu hợp đồng đã ký kết giữa đại diện cơ quan nhà nước và đơn vị trúng thầu.

Tòa án cũng có quyền tuyên bố hủy hợp đồng ký kết nếu phát hiện việc ký kết hợp đồng không minh bạch và thực hiện trước khi mở thầu. Quan điểm của Ủy ban châu Âu khi ban hành chỉ thị nêu trên nhằm mong muốn các hợp đồng nhà nước phải tới tay các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hay dịch vụ tốt nhất.


 
  • TAG :

Danh mục

Loading...