DỊCH VỤ ĐẤU THẦU

Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 09 tháng 6, 2011

Ngày 29/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn. Thông tư ...

Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 09 tháng 6, 2011

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG ĐẤU THẦUThủ tướng Chính phủ1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định đầu tư:a) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu;b) ...

Phải thẩm định kết quả chỉ định thầu ?
Phải thẩm định kết quả chỉ định thầu ?
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 09 tháng 6, 2011

Hỏi: Phải thẩm định kết quả CĐT trước khi phê duyệt? Điều này phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu (Điều 39) và Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009 (Điều 2 khoản 11).Trả lời:ác quy ...

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc vừa ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.Thông tư áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có ...

Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 21 tháng 4, 2011

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định ...

 Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 21 tháng 4, 2011

chức chào hàng cạnh tranh.Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung cấp hàng ...

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn tại Hà nội
Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn tại Hà nội
 • Tư vấn đấu thầu
 • 21 tháng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau. I. Thông tin cơ bản 1. Giới thiệu chung về dự án và gói ...

 Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại nam định
Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại nam định
 • Tư vấn đấu thầu
 • 21 tháng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau. I. Thông tin cơ bản 1. Giới thiệu chung về dự án và gói ...

Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại Hải Phòng
Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại Hải Phòng
 • Tư vấn đấu thầu
 • 21 tháng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau.I. Thông tin cơ bản1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu2. ...

Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Hỏi: Hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa rất phổ biến. Ngoài nội dung khác nhau giữa HSMT và HSYC về vấn đề nêu nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa thì cần phải lưu ý những nội dung ...

Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Hỏi: Trong 1 cuộc đấu thầu, trong HSMT yêu cầu hiệu lực của đảm bảo dự thầu là 120 ngày, như thế tức là phải có hiệu lực kể từ thời điểm đóng thầu là từ 9h ngày 10/10/2009 đến 9h ngày ...

Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 08 tháng 4, 2011

Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh.Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung ...

Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 • Hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều 1. Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây ...

Đề cương lập hồ sơ dự thầu, đề xuất kỹ thuật
Đề cương lập hồ sơ dự thầu, đề xuất kỹ thuật
 • Hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Khi tham gia một dự án lớn, TA thấy nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu, liên danh Nhà thầu được trình bày theo những đề mục chính như sau, xin khái quát lại để ...

Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN(Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu) ......, ngày ......... ...

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu1. Nội dung thẩm định bao gồm:a) Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu;b) Kiểm tra quy trình và thời gian liên quan tới việc ...

Phân cấp trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
Phân cấp trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG ĐẤU THẦU Thủ tướng Chính phủ1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định đầu tư:a) Phê duyệt kế hoạch đấu ...

Thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP
Thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định: “Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng. ...

Trang: 123

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật