Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu

Quy trình và phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
Quy trình và phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ gồm quy trình 7 bước liên tục như sau:Quy trình chi tiết các bước như sau: Gồm 7 ...

Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 ...

Yêu cầu với hồ sơ thầu phi dịch vụ tư vấn
Yêu cầu với hồ sơ thầu phi dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( Kèm ...

Dịch vụ… bảo đảm trúng thầu
Dịch vụ… bảo đảm trúng thầu
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 30 tháng 6, 2011

Về nguyên tắc, việc đấu thầu phải công khai, minh bạch, tiến hành đúng trình tự quy định. Vậy mà hiện nay đã xuất hiện dịch vụ… bảo đảm trúng thầu, thậm chí một hợp đồng còn được ...

Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định ...

Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ tư vấn hồ sơ đấu thầu xây lắp. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu
Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Quy trình chỉ định thầu thông thường đối với một gói thầu . Dịch vụ tư vấn đấu thầu của Luật Bắc Việt cung cấp cho khách hàng tham khảo Bước 1: Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầuHồ sơ ...

Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Ngày 29/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn. Thông tư ...

Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN(Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu)……, ngày ……… tháng ...

Dịch vụ mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
Dịch vụ mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Mở thầu 1. Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến của ...

Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 09 tháng 6, 2011

MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu) ......, ngày ......... ...

Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 09 tháng 6, 2011

Ngày 29/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn. Thông tư ...

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc vừa ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.Thông tư áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có ...

 Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 21 tháng 4, 2011

chức chào hàng cạnh tranh.Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung cấp hàng ...

Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 08 tháng 4, 2011

Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh.Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung ...

Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN(Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu) ......, ngày ......... ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật