Gia hạn hiệu lực của HSDT

Hỏi:

Có thể yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT lần thứ 2 sau khi đã yêu cầu gia hạn lần thứ nhất 30 ngày. Ai có quyền quyết định (cho phép) yêu cầu trên?

Trả lời

Thời gian có hiệu lực của HSDT được quy định tại Đ31 Luật Đấu thầu. Theo đó, thời gian tối đa được phép yêu cầu là 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu, TH cần thiết có thể yêu cầu gia hạn thời gian này nhưng không quá 30 ngày

Trong NĐ 85/CP Điều 8 quy định:

-          Hiệu lực của HSDT quy định trong HSMT với thời gian tối đa là 180 ngày kể từ ngày đóng thầu

-          Trường hợp cần gia hạn hiệu lực của HSDT thì có thể yêu cầu gia hạn 1 hoặc  nhiều lần nhưng bảo đảm tổng thời gian của tất cả các lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày

Với các quy định trên là đủ rõ để thực hiện. Và như vậy, không có quy định ngoại lệ nghĩa là không có trường hợp nào được phép yêu cầu gia hạn hiệu lực của HSDT với thời gian tổng cộng quá 30 ngày. Trường hợp vi phạm quy định này sẽ bị xử lý theo quy định tại Đ75 Luật đấu thầu, Luật số 38 và NĐ 85/CP. Đây cũng không thể coi là 1 tình huống trong đấu thầu thuộc trách nhiệ xử lý của Chủ đầu tư

Do vậy, để không VP quy định (được coi là “cứng nhắc”) của Luật thì cần có biện pháp đêt không vi phạm. Theo đó cần chuẩn bị HSMT đản bảo theo mẫu HSMT do Bộ KH&ĐT ban hành, cùng với các yêu cầu chi tiết, đầy đủ đối với 1 gói thầu cụ thể. TCĐG trong HSMT phải rõ rang, khoa học, thuận lợi cho việc đánh giá. Cuối cùng Tổ chuyên gia đấu thầu phải là những cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu thầu (Đ 9). Một khi chất lượng của HSMT và năng lực, phẩm chất của Tổ chuyên gia đấu thầu được đáp ứng thì rất khó xảy ra tình huống nêu trên

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...