Luật đấu thầu

Nghị định 63 về Đấu thầu
Nghị định 63 về Đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ...

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế
Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế ( Nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: a) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu. 2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu ...

Nghị định 63/2014 về đấu thầu
Nghị định 63/2014 về đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại ...

Luật đấu thầu 2014 và 10 điểm mới
Luật đấu thầu 2014 và 10 điểm mới
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

10 điểm mới cơ bản của Luật đấu thầu 2013 Theo đó, Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi ...

Dịch vụ… bảo đảm trúng thầu
Dịch vụ… bảo đảm trúng thầu
 • Luật đấu thầu
 • 30 tháng 6, 2011

Về nguyên tắc, việc đấu thầu phải công khai, minh bạch, tiến hành đúng trình tự quy định. Vậy mà hiện nay đã xuất hiện dịch vụ… bảo đảm trúng thầu, thậm chí một hợp đồng còn được ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật