Luật đấu thầu

Hình thức và phương thức đấu thầu
Hình thức và phương thức đấu thầu
 • Khái niệm trong đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu để phân chia. Có 7 hình thức đấu thầu như sau...

Khái niệm đấu thầu
Khái niệm đấu thầu
 • Khái niệm trong đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Khái niệm đấu thầu Đấu thầu là một hình thức kinh doanh dựa vào tính chất cạnh tranh công khai của thị trường, không có cạnh tranh thì không có đấu thầu và cũng không cần đến đấu thầu. Có ...

Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
 • Khái niệm trong đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hỏi: Trong kế hoạch đấu thầu (KHĐT) ghi: Gói thầu tư vấn có giá gói thầu 1 tỷ đồng, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, phương thức đấu thầu là 1 túi hồ sơ. Xin hỏi ...

Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
 • Luật đấu thầu
 • 23 tháng 8, 2014

Hết "cửa" cho nhà thầu "mượn đầu heo nấu cháo" Với nhiều điểm mới nổi bật, Nghị định 63 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Chính phủ ...

Nghị định 63 về Đấu thầu
Nghị định 63 về Đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ...

Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
 • Nghị định đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Quy định về thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu ( Theo nghị định 63/2014 về đấu thầu)

Đăng tải thông tin về đấu thầu
Đăng tải thông tin về đấu thầu
 • Nghị định đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu ( Nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Trách nhiệm cung cấp thông tin: a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ...

Ưu đãi với đấu thầu trong nước trong Nghị định 63/2014 về đấu thầu
Ưu đãi với đấu thầu trong nước trong Nghị định 63/2014 về đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước 1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc ưu đãi đối với hàng hóa trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này. 2. Hồ sơ dự ...

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế
Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế ( Nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: a) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc ...

Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu 1. Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu. 2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu ...

Nghị định 63/2014 về đấu thầu
Nghị định 63/2014 về đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại ...

Luật đấu thầu 2014 và 10 điểm mới
Luật đấu thầu 2014 và 10 điểm mới
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

10 điểm mới cơ bản của Luật đấu thầu 2013 Theo đó, Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi ...

Dịch vụ… bảo đảm trúng thầu
Dịch vụ… bảo đảm trúng thầu
 • Luật đấu thầu
 • 30 tháng 6, 2011

Về nguyên tắc, việc đấu thầu phải công khai, minh bạch, tiến hành đúng trình tự quy định. Vậy mà hiện nay đã xuất hiện dịch vụ… bảo đảm trúng thầu, thậm chí một hợp đồng còn được ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật