Luật đấu thầu

Luật đấu thầu 2014 và 10 điểm mới
Luật đấu thầu 2014 và 10 điểm mới
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

10 điểm mới cơ bản của Luật đấu thầu 2013 Theo đó, Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi ...

Chống đút lót trong đấu thầu
Chống đút lót trong đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 30 tháng 6, 2011

Giữa tháng 11-2007, Quốc hội Liên minh châu Âu đã thông qua Chỉ thị về mua hàng hóa hay dịch vụ của cơ quan nhà nước. Các nước thành viên Liên minh châu Âu có thời hạn 24 tháng để đưa văn bản ...

Xử lý khối lượng thiếu giữa HSMT và thiết kế được duyệt thế nào?
Xử lý khối lượng thiếu giữa HSMT và thiết kế được duyệt thế nào?
 • Luật đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Tình huống: Nhà thầu xây dựng (NT) A nhận được thông báo trúng thầu thi công một gói thầu xây lắp theo hình thức hợp đồng trọn gói. Khi tiến hành thương thảo giữa hai bên và hoàn thiện hợp ...

Sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch trong hồ sơ dự thầu
Sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch trong hồ sơ dự thầu
 • Luật đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Sửa lỗi Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: a) Đối với lỗi số học bao gồm những ...

Các trường hợp được chỉ định thầu
Các trường hợp được chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 101 của Luật Xây dựng.Các ...

Quy trình chỉ định thầu
Quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm: a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu; b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất; c) Đánh ...

Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Luật đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Chương này bao gồm TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (trường hợp không áp dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung ...

Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
 • Luật đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH 1. Tên nhà thầu: __________________________________________________ Địa chỉ: ...

Mẫu bảo lãnh dự thầu
Mẫu bảo lãnh dự thầu
 • Luật đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

BẢO LÃNH DỰ THẦU ____, ngày___ tháng ___ năm ___ Kính gửi: _________________[Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Căn cứ vào việc ______[Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là ...

Yêu cầu về thủ tục đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Yêu cầu về thủ tục đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Luật đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU Mục 1. Nội dung đấu thầu 1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu ...

Quản lý chất lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chất lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Luật đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. 2. Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả ...

Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Luật đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký ...

Nội dung xác định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
Nội dung xác định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Luật đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Căn cứ tính chất của từng gói thầu mà quy định các yếu tố để xác định giá đánh giá theo Bảng dưới đây cho phù hợp. Stt Nội dung Căn cứ xác định 1 Xác ...

Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Luật đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Chương này bao gồm TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (trường hợp không áp dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung ...

Về quy định Chỉ định thầu tại Điều 41 NĐ85/CP
Về quy định Chỉ định thầu tại Điều 41 NĐ85/CP
 • Chị Định Thầu
 • 10 tháng 6, 2011

Hỏi: Về quy trình Chỉ định thầu (CĐT) quy định tại Điều 41 NĐ85/CP khoản 2 (quy trình rút gọn) không quy định phải thẩm định kết quả CĐT trước khi phê duyệt. Điều này có phù hợp với quy ...

Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu
Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 10 tháng 6, 2011

Hỏi: Trong quy trình chỉ định thầu (CĐT) Điều 41 NĐ85/CP có quy định “Chủ đầu tư phê duyệt HSYC và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm (NL&KN)…” điểm a thuộc khoản 1, ...

Quy trình chỉ định thầu
Quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 10 tháng 6, 2011

1. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm: a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu; b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất; c) Đánh ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật