lúc không

Nước máy lúc có, lúc không
Nước máy lúc có, lúc không
  • lúc không
  • 30 tháng 6, 2011

Các nhà máy cấp nước đã hoạt động hết công suất (tổng công suất khoảng 1,3 triệu mét khối/ngày) vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Ngành cấp nước ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật