Dịch vụ

Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
  • Tổ chức đấu thầu

  • 28 tháng 6, 2011

BVL LAWFIRM tự hào là đơn vị có uy tín cung cấp các dịch vụ về đào tạo cấp chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu ...

Hình thức và phương thức đấu thầu
Hình thức và phương thức đấu thầu
  • Khái niệm trong đấu thầu

  • 24 tháng 8, 2014

Hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu để phân chia. Có 7 hình thức đấu thầu ...