Tài liệu đấu thầu

Quy định chung tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật của đấu thầu một giai đoạn
Quy định chung tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật của đấu thầu một giai đoạn
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Quy định chung tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật của đấu thầu một giai đoạn1. Sử dụng phương pháp chấm điểma) Sử dụng thang điểm (100, 1.000,...) để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về ...

Đắu thầu một giai đoạn
Đắu thầu một giai đoạn
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

ĐẤU THẦU MỘT GIAI ĐOẠN Chuẩn bị đấu thầu 1. Sơ tuyển nhà thầu thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định này. 2. Lập hồ sơ mời thầu a) Căn cứ lập hồ sơ mời thầu: - Quyết ...

Quy trình lựa chọn nhà thầu là cá nhân
Quy trình lựa chọn nhà thầu là cá nhân
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂNLựa chọn nhà thầu tư vấn là cá nhânTùy theo tính chất, nội dung và phạm vi công việc tư vấn, chủ đầu tư xét thấy cá nhân chuyên gia tư vấn có thể ...

Đàm phán hợp đồng đấu thầu
Đàm phán hợp đồng đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Đàm phán hợp đồng đấu thầu1. Trên cơ sở quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ nhất đến đàm phán hợp đồng.2. Nội dung đàm phán hợp đồnga) Nhiệm vụ và ...

Cách Đánh giá hồ sơ dự thầu
Cách Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Cách Đánh giá hồ sơ dự thầu Việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, kể cả dịch vụ tư vấn xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, căn cứ theo tiêu chuẩn đánh ...

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu1. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, kể cả dịch vụ tư vấn xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, không yêu cầu kỹ thuật cao:a) Tiêu chuẩn đánh giá ...

Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức
Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨCChuẩn bị đấu thầu1. Lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầuTuỳ theo tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói thầu, khi ...

Áp dụng sơ tuyển và trình tự thực hiện sơ tuyển
Áp dụng sơ tuyển và trình tự thực hiện sơ tuyển
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Áp dụng sơ tuyển1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu.2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối với các gói thầu không ...

Trình duyệt kế hoạch đấu thầu
Trình duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Trình duyệt kế hoạch đấu thầu1. Trách nhiệm trình duyệtChủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền quyết định đầu tư ...

Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu và Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu và Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu1. Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các công việc chuẩn ...

Quy định về Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu
Quy định về Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu1. Việc đăng tải thông tin về đấu thầu quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu được thực hiện miễn phí đối với các cơ quan, tổ ...

Chi phí trong đấu thầu là gì ?
Chi phí trong đấu thầu là gì ?
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Chi phí trong đấu thầu1. Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu ...

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu 1. Đối tượnG a) Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, trừ các nhà ...

Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế
Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế1. Việc ưu đãi trong đấu thầu quốc tế theo quy định tại Điều 14 của Luật Đấu thầu được thực hiện như sau:a) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: điểm ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầuNội dung về bảo đảm cạnh tranh và lộ trình thực hiện được quy định như sau:1. Yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 ...

Phạm vi điều chỉnh và cách hiểu một số từ ngữ trong nghị định 58
Phạm vi điều chỉnh và cách hiểu một số từ ngữ trong nghị định 58
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật ...

Xử lý khối lượng thiếu giữa hồ sơ mời thầu và thiết kế được duyệt thế nào?
Xử lý khối lượng thiếu giữa hồ sơ mời thầu và thiết kế được duyệt thế nào?
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Tình huống đấu thầu: Nhà thầu xây dựng (NT) A nhận được thông báo trúng thầu thi công một gói thầu xây lắp theo hình thức hợp đồng trọn gói. Khi tiến hành thương thảo giữa hai bên và hoàn ...

Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu
Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Tình huống đấu thầu Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu ” gói thầu xây lắp số 3 thuộc Dự án X của Thành Phố HN”. Hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định trường hợp không có bảo đảm dự ...

Đánh giá tính độc lập giữa NT tư vấn lập thiết kế và NT tham gia đấu thầu.
Đánh giá tính độc lập giữa NT tư vấn lập thiết kế và NT tham gia đấu thầu.
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Một bên mời thầu (BMT) có văn bản hỏi Cục Quản lý Đấu thầu về việc đánh giá tính độc lập giữa nhà thầu (NT)tư vấn và NT thàm gia đấu thầu gói thầu xây lắp X do mình tổ chức.Tình huống ...

Một số tình huống trong đấu thầu
Một số tình huống trong đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Một số tình huống trong Đấu thầu giải quyết theo tinh thần Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Nghị định số 58/CP Câu 1. Khi sử dụng thầu phụ, tổng thầu/thầu chính có phải xin phép chủ đầu ...