Tài liệu đấu thầu

Quy trình quản lý và sử dụng ODA.
Quy trình quản lý và sử dụng ODA.
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

 Trong thời gian qua, trước tình hình nguồn vốn trong nước còn hạn chế, nhu cầu đầu tư lớn, nguồn vốn ODA đã đóng vai trò quan trọng, góp phần trong phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm ...

Chi phí lựa chọn Nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu
Chi phí lựa chọn Nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Câu hỏi:Theo khoản 1 điều 41 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP“V/v Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng”.Có quy định: Quy trình chỉ định thầu ...

Các bên tham gia hợp đồng và các loại hợp đồng xây dựng
Các bên tham gia hợp đồng và các loại hợp đồng xây dựng
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng gồm: 1. Bên giao thầu là chủ đầu tư (thường gọi là A hay bên A) hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính (thường gọi là B hay bên B) 2. Bên nhận thầu là: + Tổng ...

Các công trình xây dựng nào phải áp dụng việc thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình?
Các công trình xây dựng nào phải áp dụng việc thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình?
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Theo quy định tại khoản 2-Điều 55 Luật Xây dựng các công trình sau phải thi tuyển thiết kế kiến trúc trước khi lập trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình:- Trụ sở cơ quan nhà nước ...

Có nên xóa bỏ rào cản tại các quy định về đảm bảo cạnh tranh?
Có nên xóa bỏ rào cản tại các quy định về đảm bảo cạnh tranh?
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Có nên xóa bỏ rào cản về đảm bảo cạnh tranh chống khép kín trong đấu thầu? Theo quy định hiện hành về đấu thầu thì nhà thầu tư vấn độc lập báo cáo nghiên cứu khả thi thì không được ...

Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng có phải ký tên vào bản vẽ hoàn công không ?
Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng có phải ký tên vào bản vẽ hoàn công không ?
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Hỏi:Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng có phải ký tên vào bản vẽ hoàn công không ?Trả lời:Theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 27. Bản vẽ hoàn công:1. ...

Bí quyết ký kết một hợp đồng kinh doanh thành công
Bí quyết ký kết một hợp đồng kinh doanh thành công
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Theo nghiên cứu, hầu như trên một nửa số hợp đồng được ký kết, khi mang ra xem xét đều không ghi đúng tên của các bên tham gia ký kết hợp đồng. Phần lớn các công ty đều có một tên pháp lý, ...

Quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản.
Quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản.
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Trong công văn số 4730/BKH – QLĐT của Bộ KH&ĐT phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật  Bản (JICA) hoàn thành xây dựng và ban hành, công bố Quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu liên ...

Ý nghĩa của cụm từ “chuyển nhượng” theo Nghị định 58/CP
Ý nghĩa của cụm từ “chuyển nhượng” theo Nghị định 58/CP
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Theo điểm b, khoản 2, điều 66 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP thì: “Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 1 đến 3 năm đối với Nhà thầu chuyển nhượng từ 10% giá trị phải tự thực hiện (sau khi ...

Hồ sơ của hợp đồng xây dựng gồm những gì ?
Hồ sơ của hợp đồng xây dựng gồm những gì ?
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm: Hợp đồng xây dựng, các tài liệu kèm theo và tài liệu bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các tài liệu kèm theo và tài liệu bổ sung là bộ phận không ...

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng là gì ?
Hợp đồng trong hoạt động xây dựng là gì ?
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng:- Là hợp đồng dân sự;- Là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của ...

Sự ràng buộc giữa các “bên” tham gia hoạt động Xây dựng
Sự ràng buộc giữa các “bên” tham gia hoạt động Xây dựng
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Trong mọi hình thức đấu thầu, chọn thầu hay chỉ định thầu, sau khi bên nhận thầu được khẳng định, thì giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành ký kết hợp đồng chính thức. Về vấn ...

Thanh toán, thanh lý hợp đồng trước khi có Quyết định phê duyệt dự toán có đúng không ?
Thanh toán, thanh lý hợp đồng trước khi có Quyết định phê duyệt dự toán có đúng không ?
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Câu hỏi:“Theo Thông tư số 06/TT-BXD ngày 25/6/2007,của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo Hợp đồng lao động ...

Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu.
Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu.
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Tình huống:Công ty X là bên mời thầu (BMT) tổ chức đấu thầu gói thầu Y. Trong quá trình tổ chức thẩm định kết quả đấu thầu có một tình huống xảy ra như sau:Nhà thầu ghi trong Đơn dự thầu ...

Yêu cầu về ”Giấy phép” bán hàng trong Mua sắm hàng hoá.
Yêu cầu về ”Giấy phép” bán hàng trong Mua sắm hàng hoá.
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Gói thầu cung cấp  thiết bị môn tin học thuộc dự án đầu tư mua sắm thiết bị dạy học năm 2006 -2007 có phạm vi cung cấp gồm: máy tính giáo viên, máy tính học sinh, ổ áp, bàn ghế, tranh ảnh môn ...

Các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Danh sách các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.1.     Luật đấu thầu số 61/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội.2.     Luật Xây dựng số ...

Đề xuất nhân sự trong hồ sơ dự thầu (HSDT)
Đề xuất nhân sự trong hồ sơ dự thầu (HSDT)
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Một tình huống về Mua sắm hàng hóa thiết bị xảy ra trong thực thế như sau: Trong hồ sơ dự thầu (HSDT) của 2 nhà thầu A và B có để xuất cùng chung một cán bộ tham gia vào gói thầu là ông Nguyễn ...

Đơn giá bất thường khi chấm thầu
Đơn giá bất thường khi chấm thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Tình huống: “Trong khi xét thầu thì giá như thế nào là hợp lý, vì nếu gặp trường hợp đơn vị bỏ giá quá thấp nhưng vẫn trúng thầu thì xử lý như thế nào? Ví dụ: có đơn vị bỏ giá dự ...

Việc tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu tư vấn xây dựng thực hiện theo nội dung nào?
Việc tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu tư vấn xây dựng thực hiện theo nội dung nào?
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

 Câu hỏi ” Xin anh ( chị )  giải thích giúp em việc tổ chức đấu thầu được thực hiện theo nội dung nào? Chỉ định thầu tư vấn xây dựng được thực hiện theo các nội dung nào?”Xin được ...

Thực hiện chức năng tự giám sát thi công (Giám sát A)
Thực hiện chức năng tự giám sát thi công (Giám sát A)
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Ngày 11-03-2009 Bộ Xây Dựng nhận được câu hỏi thắc mắc từ hòm thư duccanh65@yahoo.com.vn như sau:“Đơn vị chúng tôi là Trung tâm QL&KT công trình công cộng huyện, được giao làm chủ đầu tư các công ...