Tài liệu đấu thầu

Đàm phán hợp đồng đấu thầu
Đàm phán hợp đồng đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Trên cơ sở quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ nhất đến đàm phán hợp đồng. 2. Nội dung đàm phán hợp đồng a) Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của ...

Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Lựa chọn nhà thầu tư vấn là cá nhânTùy theo tính chất, nội dung và phạm vi công việc tư vấn, chủ đầu tư xét thấy cá nhân chuyên gia tư vấn có thể đảm nhiệm được công việc một cách độc ...

Thế nào là Bảo đảm dự thầu
Thế nào là Bảo đảm dự thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Nhà thầu tham gia đấu thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy định tại Điều 27 của Luật Đấu thầu. Đối với nhà thầu liên danh khi tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp ...

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ
Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá dưới 3 tỷ đồng, việc đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế được ...

Mua sắm trực tiếp
Mua sắm trực tiếp
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 21 của Luật Đấu thầu đối với hợp đồng đã ký với nhà ...

Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá
Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu.Quy trình chào hàng cạnh tranh trong mua ...

Trình tự Tự thực hiện
Trình tự Tự thực hiện
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 23 của Luật Đấu thầu và điểm a khoản 1 của các Điều 41, Điều ...

Thành phần hợp đồng đấu thầu
Thành phần hợp đồng đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Thành phần hợp đồng là các tài liệu hình thành nên hợp đồng để điều chỉnh trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu. Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như ...

Hình thức hợp đồng trọn gói
Hình thức hợp đồng trọn gói
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói được quy định tại Điều 49 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: a) Giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực ...

Hình thức hợp đồng theo đơn giá
Hình thức hợp đồng theo đơn giá
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức theo đơn giá được quy định tại Điều 50 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau:1. Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá trong hợp đồng ...

Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng
Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Điều chỉnh giá hợp đồnga) Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình thức theo đơn giá, hình thức theo thời gian. Trong hợp đồng cần phải quy định rõ nội dung điều chỉnh, ...

Hồ sơ thanh toán
Hồ sơ thanh toán
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Hồ sơ thanh toán được quy định trong hợp đồng bao gồm:1. Đối với phần công việc xây lắp áp dụng hình thức theo đơn giá:a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán ...

Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị
Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Chủ tịch Hội đồng tư vấn a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Trung ương là đại diện có thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp Trung ương có trách nhiệm tư vấn ...

Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam
Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam
 • Tài liệu đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓASẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚCĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAMSTTTên hàng hóaKý mã hiệu, nhãn mác sản phẩmSố lượngXuất xứ từ: (quốc gia hoặc vùng ...

Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài
Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài
 • Tài liệu đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA, CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀI Stt Họ tên Quốc tịch Trình độ học vấn Năng lực chuyên môn Chức danh đảm nhiệm dự kiến Thời gian thực hiện công việc dự ...

Danh sách các nhà thầu phụ quan trọng
Danh sách các nhà thầu phụ quan trọng
 • Tài liệu đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU PHỤ QUAN TRỌNGSttTên, địa chỉ nhà thầu phụ quan trọngPhạm vi công việcKhối lượng công việcGiá trị ước tínhHợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu chính (nếu ...

Mẫu hợp đồng đấu thầu
Mẫu hợp đồng đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

MẪU HỢP ĐỒNG(Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa)_______, ngày ___ tháng ___ năm ____Hợp đồng số: ___________Gói thầu: _______________ [Ghi tên gói thầu]Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]- Căn ...

Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Tài liệu đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

Ngày hoàn thành công trìnhNhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào ngày khởi công nêu tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu ...

Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Tài liệu đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

BẢNG TIÊN LƯỢNGChương này liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu.STTHạng mục, nội dung công việcĐơn vị tínhKhối lượngGhi ...

Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Tài liệu đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

Chương này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin cần thiết khác.1. Giới thiệu ...