THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Điều kiện năng lực hành nghề và phạm vi hoạt động của Giám đốc tư vấn quản lý dự án
Điều kiện năng lực hành nghề và phạm vi hoạt động của Giám đốc tư vấn quản lý dự án
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án được chia thành 2 hạng theo loại dự án. Giám đốc tư vấn quản lý dự án phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu ...

Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý dự án
Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý dự án
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án:1. Tổ chức tư vấn quản lý dự án xếp hạng 1 khi đáp ứng được các điều kiện sau:-  Có giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 1 phù ...

Quyền và nghĩa vụ của từng thành viên trong liên danh dự thầu
Quyền và nghĩa vụ của từng thành viên trong liên danh dự thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Hỏi:Xin cho biết cơ sở xác định quyền và nghĩa vụ từng thành viên trong liên danh dự thầu? Hợp đồng đã ký với liên danh nhưng có đơn đề nghị hủy hợp đồng từ một thành viên liên danh thì ...

9 bước để ký kết một hợp đồng xây lắp thành công
9 bước để ký kết một hợp đồng xây lắp thành công
 • Tài liệu đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

Chưa kể đến các bất trắc không lường trước về hợp đồng thì việc kinh doanh xây dựng cũng đã có rất nhiều rủi ro. Hãy giảm bớt các rủi ro của bạn bằng cách sử dụng bảng kiểm tra cơ ...

Yêu cầu khác thường nêu trong Hồ sơ mời thầu
Yêu cầu khác thường nêu trong Hồ sơ mời thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

Tình huống: Dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của một đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước có một gói thầu mua sắm thiết bị. khi tổ chức đấu thầu, trong ...

Đề nghị làm bảo lãnh thầu
Đề nghị làm bảo lãnh thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

ĐỀ NGHỊ LÀM BẢO LÃNH DỰ THẦU                                     Kính gửi:  Phòng Tài chính Kế toán   Hiện nay, đơn vị (nêu tên đơn vị) đang chuẩn bị hồ sơ dự ...

Mẫu giấy ủy quyền trong đấu thầu
Mẫu giấy ủy quyền trong đấu thầu
 • Mẫu giấy ủy quyền mau giay uy quyen
 • 22 tháng 4, 2010

BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (CONSTREXIM HOLDINGS)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...

Đệ trình phương án kinh doanh sơ bộ trogn đấu thầu
Đệ trình phương án kinh doanh sơ bộ trogn đấu thầu
 • Tài liệu đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

ĐỆ TRÌNH PHƯƠNG ÁN KINH DOANH SƠ BỘ   Số: .............../BAN........ Kính gửi:        Tổng giám đốc                         Giám đốc Ban điều hành xây lắp số ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật