THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Tiêu chuẩn và cách xác đính giá với gói thầu xây lắp
Tiêu chuẩn và cách xác đính giá với gói thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp với việc xác định giá thấp nhất và cách xác định giá trong thầu. Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng ...

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy ...

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
 • Luật đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp bao gồm: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật... Ở đây chúng ta đi vào xem xét yếu tố đánh giá năng lực ...

Tiêu chuẩn xác định đánh giá trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn xác định đánh giá trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm ...

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa  Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm: Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp ...

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm ...

Đánh giá hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
Đánh giá hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
 • Luật đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ...

Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
 • Luật đấu thầu
 • 23 tháng 8, 2014

Hết "cửa" cho nhà thầu "mượn đầu heo nấu cháo" Với nhiều điểm mới nổi bật, Nghị định 63 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà ...

Nghị định 63 về Đấu thầu
Nghị định 63 về Đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU ...

Chi phí lựa chọn nhà thầu
Chi phí lựa chọn nhà thầu
 • Chi phí đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu 1. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với ...

Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu ( Theo nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: a) Các đối ...

Đăng tải thông tin về đấu thầu
Đăng tải thông tin về đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu ( Nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Trách nhiệm cung cấp thông tin: a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ...

Ưu đãi với đấu thầu trong nước trong Nghị định 63/2014 về đấu thầu
Ưu đãi với đấu thầu trong nước trong Nghị định 63/2014 về đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước 1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc ưu đãi đối với hàng hóa trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này. 2. Hồ sơ dự ...

Ưu đãi giá với hàng hóa trong nước trong đấu thầu
Ưu đãi giá với hàng hóa trong nước trong đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước 1. Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng ...

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế
Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế ( Nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: a) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc ...

Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu 1. Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu. 2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu ...

Nghị định 63/2014 về đấu thầu
Nghị định 63/2014 về đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản ...

Luật đấu thầu 2014 và 10 điểm mới
Luật đấu thầu 2014 và 10 điểm mới
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

10 điểm mới cơ bản của Luật đấu thầu 2013 Theo đó, Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi ...

Điện lực Bình Chánh xin lỗi dân vì cúp điện sai
Điện lực Bình Chánh xin lỗi dân vì cúp điện sai
 • Điện lực Bình Chánh xin lỗi dân vì cúp điện sai
 • 30 tháng 6, 2011

Nhận lời xin lỗi nhưng tối qua, dân vẫn “gút” nhau là sẽ khởi kiện Công ty Điện lực Bình Chánh. Ngày 29-9, ban giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh trực tiếp đến gặp đại diện các tổ ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật