Thực hiện chức năng tự giám sát thi công (Giám sát A)

Ngày 11-03-2009 Bộ Xây Dựng nhận được câu hỏi thắc mắc từ hòm thư duccanh65@yahoo.com.vn như sau:“Đơn vị chúng tôi là Trung tâm QL&KT công trình công cộng huyện, được giao làm chủ đầu tư các công trình XDCB trên địa bàn huyện.

Chúng tôi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành (Giao thông; Thủy lợi; xây dựng DD&CN…) và đã được Bộ Xây dựng cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng theo từng chuyên ngành .

Xin hỏi: Với các điều kiện trên, chúng tôi có được phép Quyết định phân công cán bộ kỹ thuật của đơn vị mình trực tiếp giám sát thi công (Giám sát A) các công trình xây dựng do chúng tôi làm chủ đầu tư không ?

Nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì ?Nếu không được thì cần phải bổ sung những thủ tục gì?’

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc chủ đầu tư được tự giám sát thi công xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

2. Trung tâm quản lý và kỹ thuật công trình công cộng huyện là chủ đầu tư mà lại muốn tự giám sát thi công xây dựng thì phải có đủ điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện năng lực được quy định như tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

b) Phải tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu, nghĩa là không phải công trình nào cũng tự giám sát thi công xây dựng cả.

c) Không được giám sát thi công xây dựng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển.

d) Không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép.

Nguồn trang web Bộ Xây Dựng.
  • TAG :

Danh mục

Loading...