Xây kè chống lụt để chấp nhận lụt

Xây kè chống lụt để chấp nhận lụt
Xây kè chống lụt để chấp nhận lụt
  • Xây kè chống lụt để chấp nhận lụt
  • 30 tháng 6, 2011

Đầu tư xây dựng kè chống ngập lụt nhưng vẫn bị ngập lụt khi lũ về; còn dự án kè chống xói lở lại thi công ì ạch...   Có hệ thống chống ngập lụt, TP Tuy Hòa vẫn bị ngập - Ảnh: ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật