Đánh giá hồ sơ thầu

Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch một giai đoạn hai túi hồ sơ ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu ...

Sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
Sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

ÁP DỤNG SƠ TUYỂN NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU 1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu. 2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối ...

Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu
Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu.( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, ...

Sửa lỗi trong đấu thầu
Sửa lỗi trong đấu thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Sửa lỗi  trong đấu thầu là gì? bao gồm những gì? .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học và các ...

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo nghị định 63/2014
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo nghị định 63/2014
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự ...

Tiêu chuẩn và cách xác đính giá với gói thầu xây lắp
Tiêu chuẩn và cách xác đính giá với gói thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp với việc xác định giá thấp nhất và cách xác định giá trong thầu. Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng ...

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy ...

Tiêu chuẩn xác định đánh giá trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn xác định đánh giá trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm ...

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa  Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm: Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp ...

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật