Khái niệm trong đấu thầu

Hình thức và phương thức đấu thầu
Hình thức và phương thức đấu thầu
  • Khái niệm trong đấu thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Hình thức và phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu để phân chia. Có 7 hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi : Đây là hình ...

Khái niệm đấu thầu
Khái niệm đấu thầu
  • Khái niệm trong đấu thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Khái niệm đấu thầu Đấu thầu là một hình thức kinh doanh dựa vào tính chất cạnh tranh công khai của thị trường, không có cạnh tranh thì không có đấu thầu và cũng không cần đến đấu thầu. Có ...

Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
  • Khái niệm trong đấu thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Hỏi: Trong kế hoạch đấu thầu (KHĐT) ghi: Gói thầu tư vấn có giá gói thầu 1 tỷ đồng, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, phương thức đấu thầu là 1 túi hồ sơ. Xin hỏi ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật