Lập hồ sơ mời thầu

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:a) Kiểm ...

Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) trong đấu thầu rộng rãi Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn ...

Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNGĐiềuKhoảnNội dung13Chủ đầu tư: _____________________ [Ghi tên chủ đầu tư]4Nhà thầu: ______________________ [Ghi tên nhà thầu]6Tư vấn giám sát: ________________ [Ghi tên ...

Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

QUẢN LÝ CHI PHÍ Biểu giá hợp đồng Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục 1 là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện và ...

Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN_____, ngày ____ tháng ____ năm ____Tên nhà thầu: ______________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần ...

Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

GIẤY ỦY QUYỀNHôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ____, tại ________Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo ...

Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

ĐƠN DỰ THẦU_____, ngày ____ tháng ____ năm ______Kính gửi: _______________ [Ghi tên bên mời thầu](sau đây gọi là bên mời thầu)Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu ...

Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Hỏi: Hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa rất phổ biến. Ngoài nội dung khác nhau giữa HSMT và HSYC về vấn đề nêu nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa thì cần phải lưu ý những nội dung ...

Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Hỏi: Trong 1 cuộc đấu thầu, trong HSMT yêu cầu hiệu lực của đảm bảo dự thầu là 120 ngày, như thế tức là phải có hiệu lực kể từ thời điểm đóng thầu là từ 9h ngày 10/10/2009 đến 9h ngày ...