Luật đấu thầu

Chỉ định thầu rút gọn
Chỉ định thầu rút gọn
 • Chị Định Thầu
 • 04 tháng 1, 2015

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.Theo phản ánh của Công ty, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu trước đó có quy định hạn mức chỉ định thầu theo quy trình ...

Chỉ định thầu khi nào?
Chỉ định thầu khi nào?
 • Chị Định Thầu
 • 04 tháng 1, 2015

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây viết tắt là Nghị định 63/CP), các ...

Tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá
 • Luật đấu thầu
 • 31 tháng 12, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm ...

Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)
Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)
 • Luật đấu thầu
 • 15 tháng 10, 2014

heo phản ánh của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, hiện Công ty có một số gói thầu cần triển khai gấp nhưng đến thời điểm này chưa có văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu, mặc dù Luật ...

Chỉ định thầu
Chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 07 tháng 10, 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp thắc mắc  về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu. Ảnh minh họa Theo phản ánh của ông Trần Tuấn Anh, điểm e, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu ...

Chỉ định thầu phù hợp
Chỉ định thầu phù hợp
 • Chị Định Thầu
 • 07 tháng 10, 2014

Áp dụng quy trình chỉ định thầu phù hợp Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà ...

 Quy trình tổ chưc chào hàng cạnh tranh
Quy trình tổ chưc chào hàng cạnh tranh
 • Luật đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bước 1: Lập hồ sơ yêu cầu Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính ...

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 24 tháng 8, 2014

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Câu hỏi Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì? Trả lời: Chào hàng cạnh tranh là một trong 7 hình ...

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
 • Luật đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp bao gồm: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật... Ở đây chúng ta đi vào xem xét yếu tố đánh giá năng lực ...

Đánh giá hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
Đánh giá hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
 • Luật đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ...

Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
 • Luật đấu thầu
 • 23 tháng 8, 2014

Hết "cửa" cho nhà thầu "mượn đầu heo nấu cháo" Với nhiều điểm mới nổi bật, Nghị định 63 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà ...

Nghị định 63 về Đấu thầu
Nghị định 63 về Đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU ...

Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu ( Theo nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: a) Các đối ...

Đăng tải thông tin về đấu thầu
Đăng tải thông tin về đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu ( Nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Trách nhiệm cung cấp thông tin: a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ...

Ưu đãi với đấu thầu trong nước trong Nghị định 63/2014 về đấu thầu
Ưu đãi với đấu thầu trong nước trong Nghị định 63/2014 về đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước 1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc ưu đãi đối với hàng hóa trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này. 2. Hồ sơ dự ...

Ưu đãi giá với hàng hóa trong nước trong đấu thầu
Ưu đãi giá với hàng hóa trong nước trong đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước 1. Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng ...

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế
Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế
 • Luật đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế ( Nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: a) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc ...

Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu 1. Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu. 2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu ...

Nghị định 63/2014 về đấu thầu
Nghị định 63/2014 về đấu thầu
 • Luật đấu thầu
 • 21 tháng 8, 2014

Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật