Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Đánh giá hồ sơ dự thầu
Đánh giá hồ sơ dự thầu
  • Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ dự thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu; b) ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật