Thẩm định hồ sơ mời thầu

Thẩm định đấu thầu, tư vấn đấu thầu
Thẩm định đấu thầu, tư vấn đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 02 tháng 4, 2015

Tư vấn đấu thầu – thẩm định kết quả đấu thầu là dịch vụ thường xuyên và chuyên nghiệp của Bắc Việt Luật. Rất mong được phục vụ quý khách hàng.Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay ...

 Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi:
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi:
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi: ( Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu ...

Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm ...

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu hai giai đoạn hai túi hồ sơ 1. Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn ...

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu 1. Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt. 2. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ thẩm định  hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
Thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG ĐẤU THẦU Thủ tướng Chính phủ 1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định đầu tư: a) Phê duyệt kế hoạch đấu ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 10 tháng 6, 2011

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật - cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham khảo Quy ...

Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 09 tháng 6, 2011

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG ĐẤU THẦUThủ tướng Chính phủ1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định đầu tư:a) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu;b) ...

Phải thẩm định kết quả chỉ định thầu ?
Phải thẩm định kết quả chỉ định thầu ?
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 09 tháng 6, 2011

Hỏi: Phải thẩm định kết quả CĐT trước khi phê duyệt? Điều này phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu (Điều 39) và Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009 (Điều 2 khoản 11).Trả lời:ác quy ...

Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 21 tháng 4, 2011

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định ...

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu1. Nội dung thẩm định bao gồm:a) Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu;b) Kiểm tra quy trình và thời gian liên quan tới việc ...

Phân cấp trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
Phân cấp trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG ĐẤU THẦU Thủ tướng Chính phủ1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định đầu tư:a) Phê duyệt kế hoạch đấu ...

Thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP
Thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định: “Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng. ...