Thẩm định kết quả đấu thầu

Giám đốc thi công công trình có vai trò và vị trí gì?
Giám đốc thi công công trình có vai trò và vị trí gì?
  • Thẩm định kết quả đấu thầu
  • 28 tháng 6, 2011

Giám đốc thi công công trình là người chịu trách nhiệm toàn bộ việc quản lý các dự án thi công, là trung tâm quản lý các dự án thi công, chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật