Tình huống đấu thầu

Làm giả hồ sơ thầu
Làm giả hồ sơ thầu
  • Tình huống đấu thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Tháng 11/2009, Công ty A có đơn kiến nghị về hành vi làm giả báo cáo tài chính và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNDKKD) của Công ty B khi tham gia đấu thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt máy phát ...

Xử lý tình huống trong đấu thầu
Xử lý tình huống trong đấu thầu
  • Tình huống đấu thầu
  • 09 tháng 6, 2011

Xử lý tình huống trong đấu thầu quy định tại Điều 70 của Luật Đấu thầu được thực hiện như sau: 1. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, chủ đầu tư ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật