Tin đấu giá

Đấu giá và đấu thầu có khác nhau không?
Đấu giá và đấu thầu có khác nhau không?
  • Tin đấu giá
  • 25 tháng 6, 2021

Về bản chất kinh tế của hai hoạt động đấu thầu và đấu giá đã có sự khác nhau căn bản. Chính vì thế mới có sự phân biệt hai hoạt động riêng biệt như trên. Bởi vậy bạn có thể hiểu và phân biệt như ...

Các hình thức đấu giá  theo luật hiện hành
Các hình thức đấu giá  theo luật hiện hành
  • Tin đấu giá
  • 25 tháng 6, 2021

Tổ  chức đấu giá tài sản thỏa thuận với người có tài sản đấu giá lựa chọn một trong các hình thức sau đây để tiến hành cuộc đấu giá. Theo quy định hiện hành, có các hình thức đấu giá sau:

Danh mục

Loading...