Xử lý tình huống đấu thầu

Hủy thầu khi thay đổi quy mô dự án?
Hủy thầu khi thay đổi quy mô dự án?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Đấu thầu, một trong các trường hợp hủy thầu là thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Có phải cứ đề nghị hủy thầu là sẽ hủy không?
Có phải cứ đề nghị hủy thầu là sẽ hủy không?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc ...

Dự án chậm, xong triển khai lại, thời hạn hết thì xử lý thầu ra sao?
Dự án chậm, xong triển khai lại, thời hạn hết thì xử lý thầu ra sao?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Khi Chủ đầu tư đã tiến hành mời thầu gói thầu xây lắp tại thời điểm năm 2018 và chọn được đơn vị trúng thầu, nhưng chưa ký hợp đồng và khởi công xây dựng Đến năm 2020, dự án bắt đầu triển khai ...

Có hủy thầu trong trường hợp này?
Có hủy thầu trong trường hợp này?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Thời gian đăng tải trên báo đấu thầu chậm hơn 2 ngày so với trong hồ sơ yêu cầu có hủy thầu không?

Có hủy thầu khi tư vấn đấu thầu chưa đủ năng lực?
Có hủy thầu khi tư vấn đấu thầu chưa đủ năng lực?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Hồ sơ mời thầu (HSMT) công trình xây dựng một giai đoạn một túi hồ sơ được đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) lập và chủ đầu tư phê duyệt, phát hành.

Đấu giá và đấu thầu có khác nhau không?
Đấu giá và đấu thầu có khác nhau không?
 • Tin đấu giá
 • 25 tháng 6, 2021

Về bản chất kinh tế của hai hoạt động đấu thầu và đấu giá đã có sự khác nhau căn bản. Chính vì thế mới có sự phân biệt hai hoạt động riêng biệt như trên. Bởi vậy bạn có thể hiểu và phân biệt như ...

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ hay một giai đoạn 2 túi hồ sơ?
Một giai đoạn 1 túi hồ sơ hay một giai đoạn 2 túi hồ sơ?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Có thể thấy chỉ những gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ mới được phép áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ nhưng gói thầu của đơn vị bạn là gói thầu mua sắm hàng hóa có ...

Chúng tôi là chi nhánh khi tham gia đấu thầu bị loại có đúng không?
Chúng tôi là chi nhánh khi tham gia đấu thầu bị loại có đúng không?
 • Xử lý tình huống đấu thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Trong trường hợp chi nhánh được người đại diện pháp luật của Công ty ủy quyền (cả về chữ ký và con dấu) thì người được ủy quyền có thể dùng chữ ký và con dấu của Chi nhánh để tham dự thầu. Nhưng ...