CHỈ ĐỊNH THẦU

Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu

28 / June / 2011

Quy trình chỉ định thầu thông thường đối với một gói thầu . Dịch vụ tư vấn đấu thầu của Luật Bắc Việt cung cấp cho khách hàng tham khảo Bước 1: Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầuHồ sơ yêu cầu do bên mời ...

Đọc thêm...

LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Quy định về thời gian trong đấu thầu

28 / June / 2011

1. Các mốc thời gian trong đấu thầu thực hiện theo Điều 31 của Luật Đấu thầu và các quy định cụ thể sau đây: a) Chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư uỷ quyền có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu ...

Đọc thêm...

TÀI LIỆU ĐẤU THẦU

Trình tự Tổ chức đấu thầu

23 / May / 2012

1. Phát hành hồ sơ mời thầu   a) Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi (trường hợp không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách nhà thầu mời ...

Đọc thêm...

TRANH TỤNG ĐẤU THẦU

5-chot

Điện lực Bình Chánh xin lỗi dân vì cúp điện sai

30 / June / 2011

Nhận lời xin lỗi nhưng tối qua, dân vẫn “gút” nhau là sẽ khởi kiện Công ty Điện lực Bình Chánh. Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh Nguyễn Thanh Long (bìa phải) đến xin lỗi người dân. Ảnh: V.THUẬT Ngày 29-9, ban giám đốc Công ...

Đọc thêm...