Tin mới

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu

Posted On: August 24, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về [...]

Tin nổi bật

Quy định về thời gian trong đấu thầu

Quy định về thời gian trong đấu thầu

Posted On: April 23, 2010

Quy định về thời gian trong đấu thầu 1. Các mốc thời gian trong đấu thầu thực hiện theo Điều [...]