Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ, tổ chức, thẩm định hồ sơ, thẩm định kết quả thầu

Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ, tổ chức, thẩm định hồ sơ, thẩm định kết quả thầu

Tư vấn đấu thầu cung cấp dịch vụ về đấu thầu như sau: Mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để đặt hàng:

- Tư vấn trình tự thực hiện đấu thầu, phương thức đấu thầu;

- Tư vấn cho chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu);

- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng v.v...;

- Tư vấn và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình đấu thầu;

- Tư vấn lập và đánh giá hồ sơ cho bên mời thầu;

- Tư vấn lập hồ sơ dự thầu cho nhà thầu;

- Dịch vụ hỗ trợ đăng tin và cung cấp thông tin đấu thầu;

- Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu;

- Cơ sở dữ liệu về thông tin đấu thầu;

- Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu;

- Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu;

- Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng trong đấu thầu.

P/S: Liên hệ với chúng tôi để sử dụng dịch vụ tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp

  • TAG :