Các nội dung tư vấn đấu thầu của chúng tôi là gì?

Tư vấn lựa các hình thức đấu thầu cho khách hàng

+ Đấu thầu rộng rãi: là phương thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư;

+ Đấu thầu hạn chế: áp dụng cho các gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu mới có thể đáp ứng;

+ Chỉ định thầu: áp dụng cho các trường hợp gói thầu cần để thực hiện để khắc phục ngay và xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự kiện bất khả kháng; gói thầu nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới hải đảo...;

+ Chào hàng cạnh tranh trong trường hợp gói thầu phi tư vấn thông dụng, đơn giản; gói thầu mua hàng hóa thông dụng; gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt...;

Tư vấn chọn phương thức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư

+ Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

+ Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

Tư vấn cho nhà thầu, chủ đầu tư lên kế hoạch đấu thầu :

+ Giúp chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu gửi đến các nhà thầu theo hình thức đầu thầu đã lựa chọn,  bao gồm cả các hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC...

+ Tư vấn lập hồ sơ dự thầu  hoàn thiện cho bên dự  thầu.

+ Tư vấn cách thức đăng ký nhà thầu online

+ Dịch vụ hỗ trợ đăng tin và cung cấp thông tin đấu thầu.

+ Cung cấp cơ sở dữ liệu về thông tin đấu thầu;...

-  Tư vấn  đánh giá hồ sơ  dự thầu: giúp người mở thầu đánh giá chính xác các yếu tố về tư cách tham gia dự thầu, các yêu cầu hình thức hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật, các yếu tố về vốn, kỹ thuật... để lựa chọn ra nhà thầu tốt nhất;

Tư vấn các giải quyết tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức đấu thầu

+ Tư vấn lập đơn kiến nghị  khi thấy quyền và lợi ích của nhà thầu, nhà đầu tư bị ảnh hưởng;

+ Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu;

+  Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng liên quan đến các vấn đề trong đấu thầu.

  • TAG :