TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Thẩm định đấu thầu, tư vấn đấu thầu
Thẩm định đấu thầu, tư vấn đấu thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 02 tháng 4, 2015

Tư vấn đấu thầu – thẩm định kết quả đấu thầu là dịch vụ thường xuyên và chuyên nghiệp của Bắc Việt Luật. Rất mong được phục vụ quý khách hàng.Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay ...

Tiêu chí đánh giá hồ sơ thầu
Tiêu chí đánh giá hồ sơ thầu
 • Lập hồ sơ thầu
 • 31 tháng 12, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm ...

Đánh giá hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
Đánh giá hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
 • Lập hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ...

Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 28 tháng 6, 2011

Luật sư chúng tôi tự hào là đơn vị có uy tín cung cấp các dịch vụ về đào tạo cấp chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu đặc biệt là dịch vụ tư vấn về đấu thầu hoạt động một cách chuyên nghiệp, đảm ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ tư vấn hồ sơ đấu thầu xây lắp. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ thẩm định  hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu
Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 28 tháng 6, 2011

Quy trình chỉ định thầu thông thường đối với một gói thầu . Dịch vụ tư vấn đấu thầu của Luật Bắc Việt cung cấp cho khách hàng tham khảoBước 1: Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầuHồ sơ ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 10 tháng 6, 2011

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật - cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham khảoQuy ...

Xử lý tình huống trong đấu thầu
Xử lý tình huống trong đấu thầu
 • Xử lý tình huống thầu
 • 09 tháng 6, 2011

Xử lý tình huống trong đấu thầu quy định tại Điều 70 của Luật Đấu thầu được thực hiện như sau:1. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, chủ đầu tư ...

Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 21 tháng 4, 2011

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định ...

 Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 21 tháng 4, 2011

chức chào hàng cạnh tranh.Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung cấp hàng ...

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn tại Hà nội
Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn tại Hà nội
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 21 tháng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau.I. Thông tin cơ bản1. Giới thiệu chung về dự án và gói ...

 Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại nam định
Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại nam định
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 21 tháng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau.I. Thông tin cơ bản1. Giới thiệu chung về dự án và gói ...

Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại Hải Phòng
Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại Hải Phòng
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 21 tháng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau.I. Thông tin cơ bản1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu2. ...

Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 08 tháng 4, 2011

Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh.Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung ...

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu quy định thế nào?
Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu quy định thế nào?
 • Lập hồ sơ thầu
 • 22 tháng 9, 2022

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu quy định thế nào?

Quy trình thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu
Quy trình thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Lập hồ sơ thầu
 • 22 tháng 9, 2022

Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài ...

Các nội dung tư vấn đấu thầu của chúng tôi là gì?
Các nội dung tư vấn đấu thầu của chúng tôi là gì?
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 25 tháng 6, 2021

Tư vấn đấu thầu: giúp người mở thầu đánh giá chính xác các yếu tố về tư cách tham gia dự thầu, các yêu cầu hình thức hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật, các yếu tố về vốn, kỹ thuật... để lựa ...

Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ, tổ chức, thẩm định hồ sơ, thẩm định kết quả thầu
Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ, tổ chức, thẩm định hồ sơ, thẩm định kết quả thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 25 tháng 6, 2021

Tư vấn đấu thầu cung cấp dịch vụ về đấu thầu như sau: Mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để đặt hàng:

Trang: 12