Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án

Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiện thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, phổ biến trong lĩnh vực như: tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định trong đấu thầu.

Luật sư chúng tôi tự hào là đơn vị có uy tín cung cấp các dịch vụ về đào tạo cấp chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu đặc biệt là dịch vụ tư vấn về đấu thầu hoạt động một cách chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất của quý khách hàng.

1. Dịch vụ tư vấn đấu thầu:

- Tư vấn cho chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu)

- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng…

- Đánh giá lựa chọn nhà thầu

- Thẩm định hồ sơ mời thầu

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

- Lập và thẩm định dự toán

- Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu

2. Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu

- Cơ sở dữ liệu về thông tin đấu thầu;

- Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu;

- Hỗ trợ đăng thông tin đấu thầu.

3.Dịch vụ khác liên quan:

- Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu;

- Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng trong đấu thầu.

 

 

  • TAG :