Kiến thức đấu thầu

Tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá
 • Kiến thức đấu thầu
 • 31 tháng 12, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm ...

Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)
Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)
 • Kiến thức đấu thầu
 • 15 tháng 10, 2014

heo phản ánh của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, hiện Công ty có một số gói thầu cần triển khai gấp nhưng đến thời điểm này chưa có văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu, mặc dù Luật ...

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:a) Kiểm ...

Hình thức và phương thức đấu thầu
Hình thức và phương thức đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hình thức và phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu để phân chia. Có 7 hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi : Đây là hình ...

Vai trò đấu thầu đối với nền kinh tế quốc dân
Vai trò đấu thầu đối với nền kinh tế quốc dân
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò đấu thầu đối với nền kinh tế quốc dân Đấu thầu góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng, hạn chế và loại trừ được tình trạng thất ...

Vai trò đối với nhà thầu
Vai trò đối với nhà thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò đối với nhà thầu Tham dự đấu thầu và hướng tới mục tiêu thắng thầu, các nhà thầu phải tự hoàn thiện mình trên tất cả phương diện. Nhờ nguyên tắc công khai và bình đẳng trong ...

Vai trò của đấu thầu
Vai trò của đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò của đấu thầu Hành vi đấu thầu là một hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường phát triển nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kinh tế kỹ thuật của chủ ...

Khái niệm đấu thầu
Khái niệm đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Khái niệm đấu thầu Đấu thầu là một hình thức kinh doanh dựa vào tính chất cạnh tranh công khai của thị trường, không có cạnh tranh thì không có đấu thầu và cũng không cần đến đấu thầu. Có ...

Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

HÌNH THỨC CẤM THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Tuỳ theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu, cụ thể như sau: 1. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 6 tháng ...

Giá trị đảm bảo dự thầu
Giá trị đảm bảo dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Giá trị đảm bảo dự thầu trong HSMT được xác định căn cứ giá gói thầu trong KHĐT. Giá dự toán của gói thầu được duyệt sau đó có giá trị thấp hơn giá gói thầu BMT tự điều chỉnh giá trị ...

Mỗi gói thầu 1 hồ sơ thầu
Mỗi gói thầu 1 hồ sơ thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

MỖI GÓI THẦU CHỈ CÓ 1 HỒ SƠ MỜI THẦU Tình huống: Mỗi gói thầu chỉ có 1 Hồ sơ mời thầu Điều 6 khoản 4 Luật Đấu thầu (LĐT) có ghi “Mỗi gói thầu chỉ có 1 hồ sơ mời thầu và được tiến ...

Đầu thầu 1 túi hồ sơ
Đầu thầu 1 túi hồ sơ
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Các phương thức đấu thầu là thế nào? Đấu thầu một túi hồ sơ Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói ...

Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hỏi: Trong kế hoạch đấu thầu (KHĐT) ghi: Gói thầu tư vấn có giá gói thầu 1 tỷ đồng, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, phương thức đấu thầu là 1 túi hồ sơ. Xin hỏi ...

Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) trong đấu thầu rộng rãi Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn ...

Quy trình và phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
Quy trình và phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ gồm quy trình 7 bước liên tục như sau:Quy trình chi tiết các bước như sau: Gồm 7 ...

 Quy trình tổ chưc chào hàng cạnh tranh
Quy trình tổ chưc chào hàng cạnh tranh
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bước 1: Lập hồ sơ yêu cầu Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính ...

Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 ...

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp bao gồm: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật... Ở đây chúng ta đi vào xem xét yếu tố đánh giá năng lực ...

Đánh giá hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
Đánh giá hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ...

Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
Nghị định 63/2014 về đấu thầu sẽ chuẩn hơn cho hoạt động thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 8, 2014

Hết "cửa" cho nhà thầu "mượn đầu heo nấu cháo" Với nhiều điểm mới nổi bật, Nghị định 63 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật