Mẫu giấy ủy quyền trong đấu thầu

  • 22 tháng 4, 2010
  • 636 lượt xem
  • 0 bình luận

BỘ XÂY DỰNG


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG


VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM


(CONSTREXIM HOLDINGS)


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------™˜----------


 

------™˜--------


 


Số:          /MC-TTĐT


 


 

 


GIẤY UỶ QUYỀN


 


Hôm nay, ngày .... tháng .... năm ..........., tại Tổng Công ty Cổ phần  Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam


Tôi là              : Phan Minh Tuấn


Số CMND      : 011854750 do CA Hà Nội cấp ngày 2 tháng 8 năm 2001.


Chức vụ            : Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại


                        Việt Nam (Constrexim Holdings)


Là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.


Địa chỉ           : Toà nhà HH2 - khu đô thị mới Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội


Bằng văn bản này, uỷ quyền cho:


Ông                : ........................................................


Số CMND      : .......................... do CA .................. cấp ngày ..... tháng .... năm .......


Chức vụ         : Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và  


                        Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings)


Thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu Gói thầu ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  do .............................................làm Chủ đầu tư:


-         Ký đơn dự thầu;


-         Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ Hồ sơ mời thầu  và văn bản giải trình, làm rõ Hồ sơ đấu thầu


Người được uỷ quyền nêu trên thực hiện các công việc trong phạm vi uỷ quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương   mại Việt Nam (Constrexim Holdings); chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về những công việc trong phạm vi được ủy quyền.


Giấy uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày ...... tháng ..... năm ........ đến ngày ..... tháng ..... năm ....... (Căn cứ vào hiệu lực của hồ sơ dự thầu).


 


   NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN                                  NGƯỜI UỶ QUYỀN


 


 

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật