Chỉ định thầu

Chỉ định thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp thắc mắc  về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo phản ánh của ông Trần Tuấn Anh, điểm e, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu có quy định về các trường hợp chỉ định thầu nhưng không quy định rõ giá trị hạn mức chỉ định thầu. Vậy, ông phải thực hiện theo quy định nào (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hay Nghị định số63/2014/NĐ-CP)?


Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Thế phản ánh, Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về hạn mức chỉ định thầu quy định như sau:

 

 

"Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công".

 

 

Vậy, hạn mức trên áp dụng cho tất cả các gói thầu có sử dụng nguồn vốn theo như quy định tại Điều 1 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hay chỉ áp dụng cho các gói thầu thuộc dịch vụ công?

 

Tại Điều 40, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP có quy định các gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình được chỉ định thầu, nhưng Nghị định 63/2014/NĐ-CP không quy định trường hợp này được chỉ định thầu. Vậy, trường hợp này hạn mức được chỉ định thầu là bao nhiêu và hồ sơ mời thầu sẽ như thế nào?

 

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

 

Ngày 27/6/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 

Theo đó, đối với các gói thầu có hồ sơ yêu cầu phát hành trước ngày 15/8/2014 vẫn được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 40, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

 

Kể từ ngày 15/8/2014, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu và các Điều 54, 55, 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Theo Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu bao gồm:

 

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

 

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

 

Theo đó, các hạn mức nêu trên được áp dụng đối với tất cả các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

 

Ngoài ra, theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu thì gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình được phép áp dụng chỉ định thầu nhưng phải đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu.

 

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật