Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu

Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu

Hỏi:


Trong quy trình chỉ định thầu (CĐT) Điều 41 NĐ85/CP có quy định “Chủ đầu tư phê duyệt HSYC và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm (NL&KN)…” điểm a thuộc khoản 1, khoản 2 Điều 41. Vậy quy trình xác định này là như thế nào? Hồ sơ cần có nội dung gì? Việc xác định nhà thầu thực hiện hay sau khi phê duyệt HSYC?

Trả lời:

Quy trình thực hiện CĐT quy định tại Điều 41 NĐ85/CP bao gồm các bước như khi thực hiện đấu thầu. Bởi lẽ việc áp dụng hình thức CĐT cũng phải đảm bảo rằng đã chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của BMT (các yêu cầu của gói thầu). Tuy nhiên vì CĐT là một hình thức lựa chọn đặc biệt nên quy trình thực hiện cũng có những nội dung khác với hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế. Theo đó, tại Điều 41 NĐ85/CP yêu cầu trước khi gửi HSYC thì Chủ đầu tư phải xác định một nhà thầu có đủ NL&KN đáp ứng yêu cầu của gói thầu để mời nhận HSYC Trong Nghị định không quy định chi tiết việc tiến hành xác định một nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm để gửi HSYC. Do vậy việc xác định nhà thầu này là tùy thuộc vào CĐT. Nếu Chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu, đã có hợp đồng được ký thì hoàn toàn đủ thông tin để xác định một nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm đối với gói thầu. Trường hợp gói thầu là đặc thù, Chủ đầu tư chưa có đủ thông tin về nhà thầu thì có thể thông báo cho một số nhà thầu để họ gửi HS về NL&KN để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Điều quan trọng là Chủ đầu tư phải hiểu rõ yêu cầu về NL&KN đối với gói thầu cụ thể của mình để có cơ sở xác định một nhà thầu có NL&KN phù hợp với gói thầu HSYC cho gói thầu áp dụng hình thức CĐT có những khác biệt so với HSMT (tham khảo Mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp ban hành kèm theo TT04/BKH, ngày 1/2/2010 của Bộ KH&ĐT). Theo đó, trong HSYC có nội dung yêu cầu về NL&KN dựa trên đặc thù của gói thầu. Với yêu cầu này thì Chủ đầu tư đủ cơ sở để xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đối với gói thầu mà không cần chờ tới khi có HSYC đầy đủ (bao gồm các yêu cầu khác về kỹ thuật, về tài chính/ thương mại)

Như vậy, việc xây dựng HSYC có thể được xây dựng trước hoặc sau khi xác định một nhà thầu đủ NL&KN đối với gói thầu. HSYC là một tài liệu độc lập phản ánh đầy đủ các yêu cầu cho một gói thầu (trong đó có yêu cầu về NL&KN đối với nhà thầu). Việc xác định một nhà thầu đủ NL&KN là phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của gói thầu thuộc dự án mà CĐT được giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện


 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật