Ý nghĩa của cụm từ “chuyển nhượng” theo Nghị định 58/CP

Theo điểm b, khoản 2, điều 66 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP thì: “Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 1 đến 3 năm đối với Nhà thầu chuyển nhượng từ 10% giá trị phải tự thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký cho nhà thầu khác trừ trường hợp có lý do chính đáng được người quyết định đầu tư cho phép”.


Xin hỏi:  Ý nghĩa của từ “chuyển nhượng” ở đây được hiểu như thế nào ? Trường hợp Nhà thầu A sau khi ký hợp đồng với Chủ đầu tư, lại ký HĐ với các thầu phụ để thực hiện các phần công việc đặc thù (VD: san lấp, thi công ép cọc, HĐ nhân công, cung cấp vật tư…). Tuy nhiên nhà thầu vẫn chịu trách nhiệm với Chủ đầu tư về mặt pháp lý thì có bị xem là “chuyển nhượng” hợp đồng không ? Nhà thầu có thể ký hợp đồng với Nhà thầu phụ tối đa là bao nhiêu % khối lượng công việc ?
Rất mong được hồi đáp, xin chân thành cảm ơn .

Trả lời:
Về vấn đề này, Viện Kinh tế Xây dựng có ý kiến trao đổi như sau:

- Khái niệm “chuyển nhượng” biểu hiện hành vi “mua bán”. Việc nhà thầu chuyển nhượng một phần giá trị khối lượng công việc phải tự thực hiện nêu trong hợp đồng đã ký có nghĩa là nhà thầu bán lại một phần giá trị khối lượng công việc cho một chủ thể khác và không chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về những công việc này. Khái niệm chuyển nhượng khác với khái niệm giao thầu phụ, khi giao thầu phụ nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về công việc của nhà thầu phụ.

- Trong tình huống bạn hỏi, nhà thầu A sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư lại ký hợp đồng với các thầu phụ để thực hiện các phần công việc đặc thù không coi là chuyển nhượng hợp đồng. Tuy nhiên nhà thầu A vẫn phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ thực hiện phần công việc đã giao cho thầu phụ thực hiện.

- Hiện nay trong các văn bản qui phạm pháp luật không qui định tỷ lệ phần trăm giá trị khối lượng công việc nhà thầu được giao thầu phụ nhưng nhà thầu không được giao cho thầu phụ đảm nhận phần việc chính trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Theo kinhte.xaydung.gov.vn
  • TAG :

Danh mục

Loading...