Các công trình xây dựng nào phải áp dụng việc thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình?

Theo quy định tại khoản 2-Điều 55 Luật Xây dựng các công trình sau phải thi tuyển thiết kế kiến trúc trước khi lập trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình:- Trụ sở cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên. Bao gồm: Trụ sở Quốc hội, Chính phủ, toà án nhân dân tối cao, viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện;

- Các công trình văn hóa thể thao, các công trình công cộng có quy mô lớn (cấp I, cấp đặc biệt…).

- Các công trình có kiến trúc đặc thù trong các đô thị lớn như: Tượng đài, cầu vượt sông, cầu cạn có quy mô lớn, trung tâm phát thanh, truyền hình, nhà ga đường sắt trung tâm, nhà ga cảng hàng không quốc tế, các công trình là biểu tượng về truyền thống văn hoá, lịch sử của địa phương.

Ngoài các công trình bắt buộc phải thi tuyển nói trên, khuyến khích thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với các công trình khác.

Hình thức thi tuyển thiết kế kiến trúc do người quyết định đầu tư quyết định với hình thức thi tuyển rộng rãi và hạn chế thông qua hồ sơ mời thi tuyển.

Chi phí thi tuyển được tính vào tổng mức đầu tư của công trình xây dựng.
  • TAG :

Danh mục

Loading...