Có nên nêu giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin gói thầu ?

Hỏi: Có nên nêu giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin gói thầu

Theo thầy có nên nêu giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin gói thầu không ?

Trả lời:

Giá gói thầu là 1 nội dung thuộc kế hoạch đấu thầu. Theo Đ5 Luật Đấu thầu thì kế hoạch đấu thầu (KHĐT) phải được đăng tải công khai trên Báo Đấu thầu, do vậy giá gói thầu được công khai cùng với KHĐT. Việc công khai giá gói thầu nhằm mục tiêu “minh bạch” trong đấu thầu. Trong quá trình hình thành 1 dự án, các thông tin như : tổng mức đầu tư, quy mô công trình, thời gian dự kiến hoàn thành……thường được công khai.Do vậy trị giá 1 gói thầu thuộc 1 dự án đã duyệt đễ dàng luận ra. Đối với 1 công trình xây lắp chẳng hạn, trên cơ sở thiết kế bóc tách ra tiên lượng rồi nhân với đơn giá xây dựng thì sẽ ra dự toán. Với sự hỗ trợ của máy tính thì việc xây dựng dự toán không phải là khó. Vấn đề đơn giản nhưu vậy mà lại phức tạp hóa, coi dự toán (giá gói thầu) là “mật” hoặc “tuyệt mật” thì lại là tiền đề cho những hành động tiêu cực phải bỏ chi phí để săn lùng. Càng công khai bao nhiêu thì sự tiêu cực cũng giảm theo.

Tuy nhiên, chất lượng (độ chính xác) của giá gói thầu là rất quan trọng khi thực hiện chỉ định thầu, còn trong đấu thầu (rộng rãi hoặc hạn chế) sự cạnh tranh giữa các nhà thầu sẽ làm cho giá gói thầu đã công khai không còn ý nghĩa. Bởi lẽ nhà thầu đưa ra giá dự toán không chỉ dựa vào giá gói thầu mà họ còn phải tính tới sự cạnh tranh đối với các nhà thầu khác.

Việc công khai giá gói thầu đã được Luật Đấu thầu qui định. Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề này thì chỉ nên áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi Theo Luật Đấu thầu, nhà thầu có hồ sơ hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, xếp thứ 1 và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị trúng thầu. Do vậy chất lượng của công tác xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá gói thầu là hết sức quan trọng./

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...