Đề cương lập hồ sơ dự thầu, đề xuất kỹ thuật

Đề cương lập hồ sơ dự thầu, đề xuất kỹ thuật
Khi tham gia một dự án lớn, TA thấy nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu, liên danh Nhà thầu được trình bày theo những đề mục chính như sau, xin khái quát lại để các bạn tham khảo và thảo luận:


1. Đơn dự thầu

 

Đơn dự thầu (có nội dung đại ý là tự nguyện tham gia dự thầu), cam kết thông tin trong hồ sơ là chính xác, trong đơn này nêu luôn thời gian có hiệu lực của hồ sơ (hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất) và nội dung của hồ sơ (ví dụ: Hồ sơ của chúng tôi gồm 2 túi hồ sơ được niêm phong riêng biệt, bao gồm đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính).
2. Thông tin chung về nhà thầu
Giới thiệu về lịch sử phát triển, năng lực quá khứ, hiện tại (có thể cả dự kiến tương lai phát triển) của Nhà thầu.
Trong trường hợp là liên dành thì phần này bao gồm:
2.1 Thỏa thuận liên danh
2.2 Giới thiệu về liên danh
2.3 Thông tin chung về thành viên liên danh 1
2.4 Thông tin chung về thành viên liên danh 2
2.5 Thông tin chung về thành viên liên danh 3
2.6 Các văn bản chứng chỉ kèm theo
3. Danh mục các công trình tương tự đã thực hiện trong 5 năm gần đây
Nêu tên và các thông tin về các công trình tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện, trong trường hợp liên danh thì cần thông tin:
3.1 Các công trình đã thực hiện trong 5 năm gần đây của thành viên liên danh 1
3.2 Các công trình đã thực hiện trong 5 năm gần đây của thành viên liên danh 2
3.3 Các công trình đã thực hiện trong 5 năm gần đây của thành viên liên danh 3
4. Trang thiết bị dự kiến áp dụng cho gói thầu
Máy móc thi công, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị cầm tay... của Nhà thầu dự kiến huy động phục vụ thực hiện gói thầu.
4.1 Trang thiết bị thành viên liên danh 1 dự kiến huy động
4.2 Trang thiết bị thành viên liên danh 2 dự kiến huy động
4.3 Trang thiết bị thành viên liên danh 3 dự kiến huy động
5. Các chương trình, phần mềm dự kiến áp dụng trong gói thầu
Đề phòng mọi rủi ro, bất trắc có thể xảy ra, trong tương lai Chủ đầu tư có thể yêu cầu các Nhà thầu cho biết áp dụng chương trình phần mềm gì ? Có vi phạm bản quyền hay không ? Vì xét về mặt pháp luật, có thể một hồ sơ thiết kế (chẳng hạn) được coi là sản phẩm có nguồn gốc từ những sản phẩm do phạm tội mà có (phần mềm bẻ khóa). Sẽ rất phiền toái nếu bị kiện tụng.
5.1 Chương trình, phần mềm thành viên liên danh 1 dự kiến áp dụng
5.2 Chương trình, phần mềm thành viên liên danh 2 dự kiến áp dụng
5.3 Chương trình, phần mềm thành viên liên danh 3 dự kiến áp dụng
6. Thống kê nhân lưc nhà thầu
7. Danh sách nhân lực bố trí tham gia gói thầu
8. Lý lịch chuyên gia, nhân viên chính tham gia gói thầu
8.1 Lý lịch chuyên gia, nhân viên của liên danh 1 dự kiến bố trí trong gói thầu
8.2 Lý lịch chuyên gia, nhân viên của liên danh 2 dự kiến bố trí trong gói thầu
8.3 Lý lịch chuyên gia, nhân viên của liên danh 3 dự kiến bố trí trong gói thầu
9. Giải pháp và phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề gói thầu đặt ra
9.1 Hiểu biết về dự án và gói thầu
9.2 Đề xuất về kỹ thuật
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, biện pháp xử lý cho các vấn đề đặt ra của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu...
- Nhà thầu tư vấn: Đề xuất kỹ thuật về khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết các công trình, hạng mục công trình...
- Nhà thầu thi công: Đề xuất kỹ thuật về biện pháp, cách thức thi công...
Dự kiến tỷ lệ khối lượng công việc mỗi thành viên tham gia thực hiện (thường tính theo phần trăm, có thể là trong khoảng). Ví dụ:
- Dự kiến khối lượng thành viên liên danh 1 thực hiện là X%
- Dự kiến khối lượng thành viên liên danh 1 thực hiện là Y%
- Dự kiến khối lượng thành viên liên danh 1 thực hiện là Z%
Tổng X% + Y% + Z% = 100%
9.3 Tiến độ thực hiện gói thầu dự kiến
9.4 Các đề xuất khác
10. Các phụ lục bổ sung
Có thể là các phụ lục bổ sung thông tin về Nhà thầu, về sự hiểu biết của Nhà thầu đối với dự án, về thuyết minh tóm tắt dự án, thuyết minh thiết kế cơ sở dự án...
 
Với việc tạo ra dàn bài các nội dung công việc cần thực hiện để chuẩn bị cho một hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sẽ giúp bạn nắm tổng quát và có kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu rõ ràng, mạch lạc hơn.
Sau khi được các chuyên gia về đấu thầu góp ý hoàn thiện nội dung, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết, sưu tầm và đưa ra các tài liệu cho từng vấn đề để hoàn thiện một bộ hồ sơ như trên.
  • TAG :

Danh mục

Loading...