Việc mua sắm trong Doanh nghiệp sử dụng vốn Nhà nước

Hiện tại nhà máy mua vật tư phục vụ sản xuất theo hình thức chào giá cạnh tranh như sau:

- Chỉ lấy 3 báo giá của 3 đơn vị so sánh giá cả và trình mua của đơn vị thấp nhất.

Không có Hồ sơ yêu cầu, không có Hồ sơ đề xuất, không đăng báo có được không?

Trả lời: Tình huống của Bạn liên quan tới phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu). Theo đó phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm các Dự án.

1.      Sử dụng vốn Nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển (trong NĐ85/CP quy định tỉ trọng 30% xác định trên Tổng mức đầu tư hoặc Tổng vốn đầu tư).

2.      Sử dụng vốn Nhà nước mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị…

3.      Sử dụng vốn Nhà nước để phục vụ công việc cải tạo, sửa chữa lớn tại Doanh nghiệp Nhà nước (theo Luật Doanh nghiệp thì DNNN là DN trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ).

Như vậy trường hợp của Bạn nêu ra là mua sắm để phục vụ sản xuất (không phải nhằm mục tiêu đầu tư phát triển) nên dù sử dụng vốn Nhà nước tới 100% thì cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật (căn cứ khoản 1, Điều 1).

Do không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu nên Người có thẩm quyền có thể yêu cầu cấp dưới thực hiện theo Luật Đấu thầu (như khoản 3, Điều 2 Luật Đấu thầu quy định) hoặc cho phép thực hiện mua sắm không theo Luật Đấu thầu hoặc áp dụng theo Luật Đấu thầu ở một số nội dung để đảm bảo việc chi tiêu mua sắm của Doanh nghiệp là hiệu quả, kịp thời đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh.

Trở lại tình huống của Bạn, trong trường hợp Người có thẩm quyền không yêu cầu theo Luật Đấu thầu thì các bước thực hiện có thể do Người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Còn nếu phải thực hiện theo Luật Đấu thầu thì các công việc mà Bạn đã làm là không phù hợp với quy định./.
  • TAG :

Danh mục

Loading...