Việc tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu tư vấn xây dựng thực hiện theo nội dung nào?

 Câu hỏi ” Xin anh ( chị )  giải thích giúp em việc tổ chức đấu thầu được thực hiện theo nội dung nào? Chỉ định thầu tư vấn xây dựng được thực hiện theo các nội dung nào?”

Xin được trả lời bạn như sau:

Việc tổ chức đấu thầu được thực hiện theo nội dung nào?

1. Viêc tổ chức đấu thầu được thực hiện theo các nội dung:

- Lập hồ sơ mời thầu.

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Phát hành hồ sơ mời thầu.

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu.

- Mở thầu.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Đàm phán hợp đồng.

- Trình, phê, duyệt và thông báo kết quả đấu thầu.

- Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Chỉ định thầu tư vấn xây dựng được thực hiện theo các nội dung nào?

2. Nội dung lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu (HSYC)

- Chủ đầu tư lập hồ sơ yêu cầu với các nội dung:

- Thông tin về gói thầu: Tên, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, thời gian thực hiện, giá gói thầu, tên nội dung công việc của gói thầu, thời gian thực hiện, giá gói thầu, tên và địa chỉ chủ đầu tư, tên dự án, nguồn vốn.

- Quy mô dự án: loại, cấp, công trình và địa điểm xây dựng:

- Khả năng hỗ trợ của chủ đầu tư về điều kiện làm việc của tư vấn như: văn phòng, trang thiết bị làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện đi lại và các hỗ trợ cần thiết khác.

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề xuất.

- Yêu cầu nhà thầu kê khai đề xuất

Nhà thầu kê khai, đề xuất về kỹ thuật và tài chính trong một túi hồ sơ bao gồm:

- Tên, địa chỉ, năm thành lập, lĩnh vực hoạt động, năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, kể cả của thầu phụ.

- Huy động nhân sự thực hiện gối thầu: danh sách và năng lực của các chuyên gia chủ chốt như chủ nhiệm, chủ trì, giám đốc, danh sách các kỹ sư, kiến trúc sư, cán bộ kỹ thuật, có chuyên ngành phù hợp với các công việc đảm nhận, bố trí nhân sự theo các phần công việc của gói thầu.

- Giải pháp thực hiện gói thầu: Giải pháp kỹ thuật và tổ chức, quản lý thực hiện công việc tư vấn, tổ chức quản lý chất lượng, phương tiện, điều kiện làm việc, thời gian, tiến độ thực hiện gói thầu, phần việc sử dụng thầu phụ (nếu có).

- Đề xuất giá, các điều kiện tài chính, thương mại và các đề xuất ưu đãi (nếu có).

- Cam kết thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi trúng thầu: cam kết về tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm tư vấn.
  • TAG :

Danh mục

Loading...