Cách xử lý tốt nhất trong trường hợp nhà thầu vi phạm điều kiện tiên quyết?

Câu hỏi:

Tổ chuyên gia đấu thầu đang xét hai gói đấu thầu rộng rãi: gói số 1 và gói số 2

- Gói số 1 có 8 nhà thầu tham gia gồm: A, B, C, D.

- Gói số 2 có 10 nhà thầu tham gia trong đó có nhà thầu C (vừa tham gia gói 1 và cả gói 2)

Trong gói 2, HSDT của nhà thầu C không có quyết định thành lập Doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh (đây là điều kiện tiên quyết của hồ sơ). Tuy nhiên hàng hóa của nhà thầu C thỏa mãn tất cả các yêu cầu của HSMT và giá cả cạnh tranh nhất.

Tổ chuyên gia đấu thầu có hai ý kiến:

1. Chấp nhận nhà thầu C vì nếu loại chủ đầu tư sẽ bỏ qua cơ hội mua được hàng đáp ứng các yêu cầu khác với giá cạnh tranh.

2. Loại nhà thầu C vì đã vi phạm điều kiện kiên quyết của HSMT, không thể làm rõ bổ sung vì vi phạm Luật Đấu thầu, hoặc lấy hồ sơ của nhà thầu tham gia gói 1 để làm cơ sở xem xét cho gói thầu 2.

Đề nghị cho ý kiến?

Trả lời:

Việc đánh giá HSDT phải tiến hành dựa trên HSMT đã phát hành và các nội dung sửa đổi HSMT (HSMT là căn cứ pháp lý), HSDT và các giải thích làm rõ HSDT của Nhà thầu và theo trình tự đánh giá đã nêu cụ thể trong HSMT.

Thông thường việc đánh giá thực hiện qua 2 bước: đánh giá sơ bộ và đánh giá chi tiết. Tại bước đánh giá sơ bộ, các HSDT sẽ được xem xét theo các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) nêu trong HSMT. Nhà thầu chỉ cần không đáp ứng một trong các điều kiện tiên quyết thì HSDT sẽ bị loại bỏ.

Tuy nhiên việc đánh giá HSDT theo NĐ85/CP được quy định linh hoạt hơn nhiều so với trước đây. Theo đó, tại Điều 18, Điều 19 NĐ85/CP cho phép yêu cầu Nhà thầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Các tài liệu được yêu cầu Nhà thầu bổ sung như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn và các tài liệu khác liên quan.

Trở lại tình huống do bạn nêu ra thì bên BMT yêu cầu Nhà thầu C tham gia gói 2 nộp bổ sung Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trừ khi BMT đã yêu cầu Nhà thầu bổ sung nhưng Nhà thầu vẫn không đáp ứng thì lúc đó đủ cơ sở để loại Nhà thầu này.

Việc BMT sử dụng hồ sơ của Nhà thầu nộp cho gói 1 để có cơ sở xem xét cho gói 2 là không được bởi lẽ mỗi gói thầu là 1 cuộc thi riêng, việc đánh giá thực hiện theo từng gói. Trong 1 số trường hợp khi xem xét kết quả trúng thầu cho Nhà thầu tham gia đồng thời và đều trúng thầu ở nhiều gói thì lại phải cân nhắc, xem xét năng lực tổng thể của Nhà thầu này.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...