Có nên xóa bỏ rào cản tại các quy định về đảm bảo cạnh tranh?

Có nên xóa bỏ rào cản về đảm bảo cạnh tranh chống khép kín trong đấu thầu?Theo quy định hiện hành về đấu thầu thì nhà thầu tư vấn độc lập báo cáo nghiên cứu khả thi thì không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật, tư vấn khảo sát thiết kế không được tham gia đấu thầu thi công, tư vấn giám sát thi công công trình.

Quy định này không phản ánh đặc thù sản phẩm tư vấn xây dựng và không thể hiện tính nhất quán của sản phẩm thiết kế xây dựng, không đảm bảo nguyên tắc quyền tác giả. Trong xây dựng thì thiết kế là một quá trình liên tục, thống nhất từ khâu ý tưởng, phương án kiến trúc đến khâu thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công để hoàn thành sản phẩm của mình.

Việc cắt khúc quá trình thiết kế không làm tăng tính cạnh tranh và cũng càng không phải để chống khép kín trong đấu thầu. Vì vậy, cần xóa bỏ các quy định không phù hợp này. Theo đó, nhà thầu đã trúng thầu thiết kế thì được thực hiện tất cả các bước thiết kế tiếp theo và chịu trách nhiệm toàn diện về sản phẩm thiết kế của mình.

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...