Thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP

Tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định: “Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở…”Xung quanh vấn đề này có rất nhiều ý kiến thảo luận cũng như băn khoăn thắc mắc như:
- Thiết kế cơ sở có nằm trong hồ sơ dự án được thẩm định hay không? Thiết kế cơ sở phải được thẩm định trước khi thẩm định dự án đầu tư vì nếu cùng lúc thì nếu thiết thiết kế cơ sở không được chấp thuận thì phải thay đổi toàn bộ dự án?..
- Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án ngoài vốn ngân sách nhà nước như thế nào?
- Cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư và xin ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về thiết kế cơ sở…

Sau đây là tập hợp các tham luận cũng như câu hỏi, giải đáp của các thành viên trên diễn đàn Giá Xây Dựng về vấn đề thẩm định thiết kế cơ sở:

“Điều 10: Thẩm quyền thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình

Trích:

6. Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng.

Vấn đề này hay đây, nhưng vấn đề là dự án nào cũng có thể thẩm định TKCS và dự án đầu tư cùng lúc được hay không? Hay cùng lúc đôi khi chỉ mang ý nghĩa là trình một lần? Nếu lập tổng mức đầu tư theo cách truyền thống thì sẽ có nhiều dự án phải thẩm định TKCS xong mới có cơ sở xem xét tổng mức đầu tư đấy?
Từ đây, đòi hỏi phải có phương pháp lập tổng mức đầu tư một cách tiên tiến hơn thôi.”

(MinhTuong – Moderators)

“Đúng là luật Việt Nam, càng đưa vào chi tiết càng khó hiểu. Theo mình Thiết kế cơ sở và 1Thuyết minh dự án đầu tư chính là hồ sơ của Lập dự án đầu tư vì vậy phải thẩm định cùng rồi, tuy nhiên hai phần này lại do hai đơn vị thẩm định khác nhau, thiết kế cơ sở do cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng, Sở Giao thông,…) thẩm định, còn Thuyết minh dự án do chủ đầu tư thẩm định. 2Nhưng thiết kế cơ sở phải được thẩm định trước thì mới có kết quả ra tổng mức đầu tư chứ, cũng giống như thiết kế chưa xong thì làm sao bóc được dự toán. 3Trở lại trường hợp trên, nếu công tác thẩm định của hai phần trên cùng lúc, thì nếu xảy ra thiết kế cơ sở không được cơ quan nhà nước chấp thuận phải thay đổi lại quy mô, kết cấu khi đó phải thay đổi lại tổng mức đầu tư, các giải pháp mặt bằng,…thì tất nhiên là dự án đầu tư phải thay đổi rồi.”

(nguyenduong171 – Thành viên tích cực)

“Ừ, đúng là luật Việt mà. Mình thấy tại Điều 10.6 “Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng.3Hay nhỉ, hóa ra TKCS không thuộc hồ sơ dự án???? 
Các bộ, sở chuyên ngành trước kia Thẩm định TKCS thì nay chỉ là trả lời ý kiến về TKCS của cơ quan đầu mối thẩm định dự án. Như vậy, cấp tỉnh, các sở KHĐT phải tăng cường năng lực chuyên ngành để đáp ứng nhiệm vụ thẩm định cả TKCS và thuyết minh dự án (dự án) phải không các pro?”

(toanskhdt – Thành viên mới)

“Mình cũng đang tìm hiều về Nghị định 12/2009/NĐ-CP, đúng là Thuyết minh dự án và Thiết kế cơ sở là 1 phần của Hồ sơ trình thẩm định Dự án ĐTXDCT (theo Điều 9 của NĐ này).
Tuy nhiên bạn cho rằng 2 phần này do 2 đơn vị khác nhau thẩm định là không đúng. 1Thuyết minh DA và TKCS chỉ là một phần của DA đầu tư XDCT, do đó theo Điều 10 của NĐ này thì đầu mối thẩm định DA là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tham gia ý kiến khi có yêu cầu mà thôi.
Hơn thế nữa bạn cho rằng phải thẩm định xong thiết kế cơ sở thì mới có kết quả Tổng mức đầu tư cũng không đúng, bạn nên nhớ rằng 3TKCS và Tổng mức đầu tư là cùng một bộ hồ sơ, khi thẩm định DA thì phải có cả TKCS và Tổng mức đầu tư (cũng giống như: khi đơn vị tư vấn thiết kế thiết kế một công trình nào đó thì đó bao gồm: Bản vẽ thiết kế và dự toán thiết kế).
Và theo điều 8, thiết kế cơ sở được lập trên cơ sở của phương án thiết kế đã được lựa chọn do đó việc thay đổi phương án thiết kế là ít có thể xảy ra.
Và một điều nữa, nếu bạn xem trong Nghị định 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chí phí đầu tư xây dựng, 2việc lập tổng mức đầu tư có nhiều cách (như tính theo diện tích hoặc công suất sử dụng công trình và giá xây dựng tổng hợp theo bộ phận kết cấu; hay tính trên cơ sở của DA có chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tương tư…) chứ không nhất thiết là phải theo Thiết kế cơ sở.”

(dinh_dhxd – Thành viên mới)

“4Thẩm định TKCS không thẩm định riêng, mà cùng lúc với thẩm định dự án, điều này là thuận lợi các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, còn đối với dự án vốn tư nhân thì sao? tư nhân đâu có cần duyệt dự án, thì lúc đó việc lấy ý kiến TKCS được thực hiện như thế nào? các bro có ý kiến gì không?”

(trautrang73 – Thành viên mới)

“Bạn hiểu chưa đúng về việc lập và phê duyệt dự án rồi, đây là hai vấn đề khác nhau. Theo quy định tất cả các công trình trước khi đầu tư xây dựng đều phải lập dự án cả chỉ có một số công trình (có quy định cụ thể) thì chỉ cần lập BCKTKT thôi. Tất cả các công trình xây dựng đều sử dụng đến tài nguyên đất, đều có khả năng tác động đến môi trường và hơn nữa là đều có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các dự án chung của Nhà nước vì vậy tất tật đều phải lập để thẩm định nhằm loại trừ những ảnh hưởng đó. 4Đối với các công trình có vốn tư nhân việc “được” xem xét thẩm định có thể cảm thấy hơi phiền toái nhưng nếu bạn là người bỏ tiền tỷ ra để thực hiện thì chắc bạn sẽ không dám mạo hiểm mà không thẩm định đâu. Sau khi thẩm định xong, thì tùy theo nguồn vốn mà xác định thẩm quyền quyết định phê duyệt (UBND các cấp hoặc chủ đầu tư tư nhân) có đầu tư hay không đầu tư. Bạn bảo rằng tư nhân thì ko cần phê duyệt dự án là sai rồi.”

(phugiang2007 – Thành viên)

“Mình nghĩ Bộ Xây dựng sẽ phải quy định chi tiết hơn về vấn đề này. Cơ bản là Nghị định 12 không thay đổi cơ quan chuyên môn chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, tuy nhiên trong thực tế có những dự án bao gồm nhiều chuyên ngành