Quản lý nhà thầu nước ngoài

Quản lý nhà thầu nước ngoài
Quản lý nhà thầu nước ngoài
  • Quản lý nhà thầu nước ngoài
  • 28 tháng 6, 2011

1. Sau khi được lựa chọn để thực hiện các gói thầu trên lãnh thổ Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, nhập khẩu, xuất ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật