Nghị định đấu thầu

Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
  • Nghị định đấu thầu
  • 22 tháng 8, 2014

Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu ( Theo nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: a) Các đối ...

Đăng tải thông tin về đấu thầu
Đăng tải thông tin về đấu thầu
  • Nghị định đấu thầu
  • 22 tháng 8, 2014

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu ( Nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Trách nhiệm cung cấp thông tin: a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật