Ba đơn vị xin đầu tư xây cầu Sài Gòn 2

Ba đơn vị xin đầu tư xây cầu Sài Gòn 2
Ba đơn vị xin đầu tư xây cầu Sài Gòn 2
  • Ba đơn vị xin đầu tư xây cầu Sài Gòn 2
  • 30 tháng 6, 2011

Có ba đơn vị đang cạnh tranh quyền đầu tư xây cầu và TP vẫn chưa có quyết định sau cùng.   UBND TP.HCM vừa có văn bản thay thế một văn bản đã ban hành trước đó hơn một tháng, hủy bỏ ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật